ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή του Γραφείου μας προϋποθέτει αυτόματη και χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Για την οργάνωση των εκδρομών, το γραφείο μας συνεργάζεται με μεταφορικές, ναυτιλιακές, αεροπορικές και άλλες εταιρίες, ξενοδοχεία και με τοπικά γραφεία στα σημεία που επισκέπτεται.

Ο ρόλος του γραφείο είναι καθοριστικός στον σχεδιασμό και την οργάνωση του προγράμματος και καθαρά μεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσιών από τους παραπάνω φορείς. Ως εκ τούτου οι ευθύνες του περιορίζονται σε οργανωτικές αδυναμίες και παραλείψεις. Το γραφείο μας εξαντλεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την συνεπέστερη εκτέλεση των προγραμμάτων που προσφέρει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ :Οι εγγραφές αρχίζουν από την ημέρα της κυκλοφορίας του προγράμματος. Το γραφείο είναι υποχρεωμένο σε δέσμευση θέσεως με την καταβολή του 30% του κόστους συμμετοχής ή συγκεκριμένου ποσού που αναγράφεται στο πρόγραμμα. Η εξόφληση συμμετοχής γίνεται όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα.

Τηλεφωνικές δηλώσεις συμμετοχής εξασφαλίζουν την θέση με την καταβολή του αντιστοίχου ποσού 30% σε λογαριασμό τραπέζης σε διάστημα τριών ημερών. Μετά την παρέλευση των 3 ημερών η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα.

Η κατάθεση στην τράπεζα γίνεται ονομαστικά αναγράφοντας την εκδρομή/αιτιολογία. Μετά την κατάθεση αποστέλλεται αντίγραφο του καταθετηρίου στο e mail: info@memnontravel.gr ή ενημερώνεται τηλεφωνικά το γραφείο. Το αντίγραφο του καταθετηρίου παραδίδεται στο γραφείο ή σε εκπρόσωπό του κατά την παραλαβή της αποδείξεως παροχής υπηρεσιών.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ: Το γραφείο μετά την οργάνωση μιάς εκδρομής δεσμεύεται με χρονικές και οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των προμηθευτών υπηρεσιών ( ξενοδοχείων, πλοίων, πούλμαν, ξεναγών, αεροπορικών εισιτηρίων κά) ως εκ τούτου οι ακυρώσεις συμμετοχής υπακούουν αυστηρά στα ακόλουθα:

AΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Σε κάθε πρόγραμμα αεροπορικής εκδρομής επισυνάπτεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που προσδιορίζει τις χρονικές του δεσμεύσεις ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

 • Aκύρωση μέχρι 31 ημέρες πριν την αναχώρηση δεν έχει καμμία παρακράτηση
 • Ακύρωση από την 30η ως την 16η ημέρα πριν την αναχώρηση έχει παρακράτηση 50% του κόστους συμμετοχής
 • Ακύρωση πέραν της 15ης ημέρας δεν είναι αποδεκτή για κανέναν λόγο και έχει παρακράτηση όλου του τιμήματος της εκδρομής ( η αντικατάσταση του ονόματος έως λίγε ημέρες πριν την αναχώρηση εξαρτάται από την αεροπορική εταιρία και μπορεί να γίνει κατά περίπτωση με ειδική παραχώρηση της ιδίας μέσω του γραφείου)

ΟΔΙΚΕΣ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ( 4 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΩΝ)

 • Ακύρωση μέχρι 31 ημέρες πριν την αναχώρηση δεν έχει καμμία παρακράτηση
 • Ακύρωση από την 30η ως την 16η ημέρα πριν την αναχώρηση έχει παρακράτηση 30% του κόστους συμμετοχής.
 • Ακύρωση πέραν της 15ης ημέρας και έως την 8η έχει παρακράτηση του 70% του αναγραφομένου κόστους συμμετοχής.
 • Ακύρωση πέραν της 7ης ημέρας πριν την αναχώρηση δεν είναι αποδεκτή για κανέναν λόγο και έχει παρακράτηση όλου του τιμήματος της εκδρομής.

 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( 1-3 ΗΜΕΡΩΝ)

 • Οι εγγραφές αρχίζουν από την ημέρα της κυκλοφορίας του προγράμματος και συνεχίζονται έως εξαντλήσεως των θέσεων. 
 • Ακύρωση  ως την 15η ημέρα πριν την αναχώρηση δεν έχει παρακράτηση.
 • Ακύρωση από την 14η ημέρα και έως την 7η έχει παρακράτηση του 50% του αναγραφομένου κόστους συμμετοχής.
 • Ακύρωση από την 6η ημέρα και έως την αναχώρηση δεν είναι αποδεκτή για κανέναν λόγο και έχει παρακράτηση όλου του τιμήματος της εκδρομής. ( η αντικατάσταση του ονόματος έως λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση μπορεί να γίνει κατά περίπτωση με ειδική παραχώρηση του γραφείου)
 • Η μη εμφάνιση συμμετέχοντος κατά την αναχώρηση και η απόσυρσή του κατά την εξέλιξη της εκδρομής δεν συνιστά σε καμμία περίπτωση επιστροφή χρημάτων.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ , ΕΝΟΡΙΩΝ 

Οι αποκλειστικές ομαδικές εκδρομές συλλόγων, σωματείων, σχολείων, ενοριών κά, υπόκεινται στους όρους που υπαγορεύονται από τις ειδικές συμφωνίες του γραφείου με τις εταιρείες, τα ξενοδοχεία και φορείς που εμπλέκονται στην συγκεκριμένη διοργάνωση και επισυνάπτονται στο πρόγραμμα και ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες εκδρομείς.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΣ-ΣΥΝΟΔΟΣ

Κατά την διάρκεια μιας εκδρομής και για την καλύτερη εκτέλεσή της, όταν απρόβλεπτοι και σοβαροί λόγοι το επιβάλλουν, ο αρχηγός μπορεί να τροποποιήσει ή και  να αλλάξει το πρόγραμμα.