Το Μουσείο Μπενάκη Ισλαµικής Τέχνης και οι συλλογές του

Ημερομηνία: 18 Ιανουαρίου

Το ενδιαφέρον του ιδρυτή του µουσείου, Αντώνη Μπενάκη, για την ισλαµική τέχνη αναπτύχθηκε στην Αλεξάνδρεια των αρχών του 20ου αιώνα. Σήµερα η βασική συλλογή Μπενάκη µαζί µε διάφορες δωρεές έχουν ως αποτέλεσµα εξαιρετικά σύνολα αντικειµένων από όλον τον ισλαµικό κόσµο και διάφορες περιόδους. Bλέπουµε µοναδικά και αντιπροσωπευτικά αντικείµενα, τα οποία µας εισάγουν στις ποικίλες εκφάνσεις ενός υψηλού πολιτισµού της παγκόσµιας κληρονοµιάς (η επίσκεψη διαρκεί 2 ώρες)

Ειδικός οµιλητής ο οθωµανολόγος κ. ∆ηµήτρης Λούπης

Συνάντηση στις 10.00 στο Μουσείο

Περιλαμβάνει

Δεν περιλαμβάνει: