ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ || «Ψηλά στην Κωστηλάτα, βοσκούν τα πρόβατα»

Ημερομηνία: 28 Ιουνίου

Πυκνά δάση, ορμητικά νερά παραδοσιακά χωριά και γεφύρια, πραγματικά άνθη της πέτρας, μοναστήρια σε μέρη απρόσιτα σωστές αητοφωλιές. Αυτή είναι η ταυτότητα της περιοχής των Τζουμέρκων. Η ομορφιά του τόπου διαμόρφωσε τους ανθρώπους κι αυτοί με την σειρά τους ομόρφηναν τον τόπο με τα έργα τους.

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Περιλαμβάνει

  • ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Δεν περιλαμβάνει: