ΠΑΤΡΑ || ΠΑΤΡΑ και το ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΡΙΟ

Ημερομηνία: 10 Μαΐου

Μια αλλιώτικη γνωριµία µε το παρελθόν της πόλης µε τα πολλά πρόσωπα! Επίσκεψη στο βιοκλιµατικό, νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, το αντάξιο στολίδι της Αχαϊκής πρωτεύουσας.

Ειδικός οµιλητής ο Οθωµανολόγος κ. ∆ηµήτρης Λούπης.

Χάρτης

Περιλαμβάνει

Δεν περιλαμβάνει: