ΟΙΤΗ || ΜΑΝΙΤΑΡΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ – ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

Ημερομηνία: 15 Μαρτίου

ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΚΟΜΠΟΤΑ∆ΕΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΩΝΟΒΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΩΝ)

Ιαµατικά λουτρά, ελαφρά πεζοπορία και αναζήτηση του άγριου µαρτιάτικου µανιταριού, τον «υγροφόρο του Μάρτη». με καθοδήγηση τοπικού συνεργάτη µας


            

Χάρτης

Περιλαμβάνει

Δεν περιλαμβάνει: