Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ || ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Ημερομηνία: 03 Φεβρουαρίου

Ειδική ομιλήτρια η αρχαιολόγος κ. Λιάνα Σουβαλτζή.

Χάρτης

Περιλαμβάνει

Δεν περιλαμβάνει: