ΓΛΑΣ-ΠΤΩΟΝ-ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ- ΘΕΟΛΟΓΟΣ || Προϊστορικά μνημεία και αρχαιότητες στα σύνορα Βοιωτίας και Φθιώτιδας

Ημερομηνία: 04 Οκτωβρίου

Μία περιήγηση από την αξιοθαύμαστη τεχνολογία των Μινυών και το προϊατορικό σπήλαιο Σαρακήνο, μέχρι το Βυζάντιο και το μικρό στολίδι-έκπληξη  του Ακραιφνίου !

 

 

Περιλαμβάνει

Δεν περιλαμβάνει: